Tävlingsaktiva i bruks!! Flera regelremisser! Uppdaterad 20190413

Till våra medlemmar som är tävlingsaktiva i bruksgrenarna!

Här finns SBK:s UG Bruks framtagna förslag på remisser gällande bruksprov för regelrevideringen år 2022. Vill du föreslå något till regelrevideringen mailar du ditt förslag till mig på: nedansiljans_bk@hotmail.com
Jag sammanställer förslagen och skickar dem till SBK senast 1 september. 
Remissförslagen för lydnad och rallylydnad är ännu inte klara, men kommer att läggas ut så snart de färdigställts.

Följebrev regelrevidering lydnad

Remissförslag startklass – klass 2

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2019/03/regelremiss-for-bruksprov-till-ar-2022/

http://www.sbkdaladistriktet.se/prov-och-tavling/