Mentalbeskrivningar

Vi efterlyser RUS-ansvarig, intresserad? Kontakta styrelsen

Anmälan görs på

SBKtävling

Kostnad: 600:-
till bg 835-2593

 

Info: