Resultat lydnad

2016

Lydnad 6 feb

Lydnad 7 feb

Lydnad 21 maj

2015

Lydnadstävling 150207

Lydnadstävling 150208

2014

Lydnadstävling 141206

Lydnadstävling 141207