Poängjakten, hejja hejja

Poängjakten

Snart är det dags att sammanställa Era intjänande ideell timmar i årets Poängjakt !!!

Fram till 2018-12-31 kan du räkna jobbade timmar, så än
finns chansen att städa eller skotta snö på klubben…
Vidare kommer vi att höra av oss till er som deltar och
höra vad ni vill ha för belöning av det som kommer att
erbjudas.
Nivåer/summor för detta kommer att bestämmas utefter
antalet som lämnas in.
Tidkorten i pärmen på klubben kommer vi att hämta in
direkt efter nyår.
Du som vill maila in en sammanställning över dina
timmar/arbetsuppgift gör det senast 1/1 2019 till följande
Stort tack för Ditt engagemang!
Hälsningar Styrelsen