Bli medlem

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 835-0621

Ange

Namn

Personnummer (ååmmdd-xxxx) Obs! 4 sista siffrorna måste vara med.

Adress

Telefonnummer och Epostadress

Om familjemedlem önskar bli medlem, ange även vederbörandes namn.

 

Medlemsavgifter:
Helbetalande medlem: 500 kr
Familjemedlem: 100 kr
Delbetalande medlem: 100 kr

Den som är mellan 6 år och 25 år kan välja att bli medlem i Sveriges hundungdom. Medlemskapet kostar då 300 kr per år och betalas då direkt till Sveriges Hundungdom

Vad det innebär och hur du blir medlem kan du läsa på sidan Hundungdom.

Läs mer om medlemskap i Svenska brukshundsklubben här.