Kontakt

Kontakt vid allmänna frågor:

Officiell Epost nedansiljans_bk@hotmail.com

Kontakt med Styrelse eller Sektorer

 

NBK:s bankgiro:

Tävlingsinbetalningar ska ske till bg 835-2593
Medlems- och kursavgifter m.m.  ska ske till bg 835-0621

Klubbens Swishnummer 123 056 603 4

 

Valberedningen:
Tina Back (sk): bbking.bossman@gmail.com
Jenny Sjödin:  jenny.sjodin@junis.org
Kricko Stenhols: kricko@siljanhofs.se

 

Webmaster: Micke Brandfors webmaster@nedansiljansbk.se

Gläfset: Nina Christoffersson ninach@live.se