Kontakt

Kontakt vid allmänna frågor:

Epost nedansiljans_bk@hotmail.com

Telefon 0248 – 127 95 (klubbstugan)

Adress

Mångsholvägen 6
795 32 RÄTTVIK

Kontakt med Styrelse eller Sektorer

 

Kontakt Webmaster:

Micke Brandfors Tel 0768735000, Epost webmaster@nedansiljansbk.se

 

Gläfset:
Nina Christoffersson,
Epost ninach@live.se

 

NBK:s bankgiro:

Tävlingsinbetalningar ska ske till bg 835-2593
Medlems- och kursavgifter m.m.  ska ske till bg 835-0621

 

Valberedningen:
Tina Back (sk): bbking.bossman@gmail.com
Jenny Sjödin:  jenny.sjodin@junis.org alt. mobil 0762791774
Kricko Stenhols: kricko@siljanhofs.se