Poängjakt för funktionärer – hjälpa till

Poängjakt 2018

Hallå alla funktionärer! Räkna alla era ideella timmar, dom blir till poäng i Poängjakten. Det finns listor i en pärm i klubbstugan, skriv ditt namn, datum å timmar.
Vi samlar in alla listor vid årets slut å sen delar vi ut lite bonusar till alla över 10 poäng. Tack för hjälpen 💞